Kulturreservatet Vallby Sörgården 2017

Vallby Sörgården i Tidan - Skaraborgs enda kulturreservat

Arbetslivsmuseet som skildrar livet på landet för 100 år sedan

Va´ rolit att i velle kômma! Stig in i stûva, gôtt fôlk!

 

Det är länge sedan tiden stannade på Sörgår´n

När andra köpte traktor, täckdikade markerna och drog in vatten, fortsatte Sörgården på gammalt vis. Gården ser idag fortfarande ut som många medelstora familjejordbruk i Västergötlands slättbygder såg ut på1800-talet. Idag är hela gården, med alla sina byggnader och det småskaliga jordbrukslandskapet, bevarad precis som den en gång var. Kvar finns till och med den väl bibehållna inredningen och de ålderdomliga inventarierna.   

Här drevs jordbruket med oxar ända in på 1960-talet

Vallby Sörgården berättar om bondelivet med självhushållning. Nu sjuder det återigen av liv på Sörgården. Höet hässjas, rågen mejas med lie, svarthavren binds till präktiga nekar, linets blå blommor vajar i vinden och ibland bjuder man upp till dans på vägen en lördagskväll, precis som förr. Gamla hantverkstraditioner hålls vid liv. På Sörgården lever dåtiden kvar i nutid.

Vallby genom årtusenden

De kulturhistoriska spåren är många i reservatet. Här finns exempelvis Skövdes enda runsten, väglämningar, stenmurar samt en mängd järnåldersgravar som visar områdets koppling till flydda tider.

Skaraborgs enda kulturreservat

I Sverige finns 43 kulturreservat. Vallby Sörgården är ett av dessa. Reservatet bildades 2008 för att bevara "ett värdefullt kulturpräglat västgötskt slättlandskap, som utgörs av en ovanligt komplett bibehållen bondgård med ett odlingslandskap präglat av 1800-tal och det tidiga 1900-talet" (Länsstyrelsen 2008).

Gården drivs av den ideella föreningen, Föreningen Vallby Sörgården. Tidanbygdens- och Wäring-Locketorps hembygdsföreningar äger gården gemensamt.

Välkomna att vara med och levandegöra Sörgården!

Det finns sysslor för alla! Vi hjälps åt med trädgårdsskötsel, gräsklippning, byggnadsvård, jordbruk, landskapsvård, stängsling, städning, guidning, servering mm.  Har du kunskaper om gamla hantverk och traditioner – tveka inte att höra av dig!

Stöd Sörgården - bli medlem!

Även om du inte har möjlighet att vara med själv, kan du alltid visa ditt stöd ändå. Bli medlem för bara 50 kr per år. Kontakta oss eller betala in till Föreningen Vallby Sörgården bg 393-5376 eller swisha 12 35 14 78 30. Uppge tydligt namn och adress!

Kontaktuppgifter

Du når oss på telefon 0727 485555 eller e-post vallby.sorgarden@gmail.com

 

Välkomna till förr i tiden - nu för tiden!

 

Det händer på Sörgården - årets program i korthet

Datum

Tid

Aktivitet

Tidig vår       

 

Tröskning som förr - med gårdens gamla tröskverk

25 maj       

8:30

Friluftsgudstjänst
I samarbete med svenska kyrkan

25 maj

13

Vallby genom årtusenden
Historisk vandring i kulturlandskapet med arkeolog Göran Lundh

25 - 27 maj

12-16

Konst och kulturdagar
Servering av Sörgårdssoppa, hembakt bröd och kaka.
Utställning om Sörgården i undantagsstugan

23 juni

13

Midsommarfirande
Stången kläs, danser och lekar, korv och fika mm

2 juli       

13

Höhässjning på sjustakahässjor - precis som förr

Alla medhjälpare bjuds på slåtterfika

9 juli       

13

Vårda och bevara gamla byggnader

Varsam byggnadsvård med traditionella tekniker och material.

Gamla hantverk – levande kulturarv. Prova på olika hantverk

16 juli       

13

Sörgården i bilder

Vernissage. Kulturarbetarcentrum ställer ut Sörgårdsbilder från årets akvarellkurs.

Utställning av Tyras teckningar från 1920-talet

Bildspel om Tyra och livet på Sörgården förr

23 juli       

13

Självhushåll – att leva av det jorden ger
Jordbruks- och Trädgårdsdag. Ålderdomligt jordbruk – gammaldags grödor.
Veterantraktorer och ålderdomliga redskap.
Guidning bland åkrarnas, kålgårdens och trädgårdens
odlingar samt utställning av ”mormors” krukväxter

30 juli       

13

Underkläder från förr
Byggnadsguidning med utställning av ålderdomliga underkläder

6 aug       

13

Gamla hantverk - levande kulturarv
Tekniker, redskap och material som på självhushållningens tid
Havrenekskörd med självbindare
Alla medhjälpare får fika och egen julkärve

27 aug       

13

Upptäcksfärd i järnålderslandskapet för hela familjen.
Arkeologidag med historisk vandring med arkeolog Göran Lundh

10 sept       

13

Kulturarvsdag

Med reservation för ändringar.

Kaffestugan är öppen alla aktivitetsdagar mellan kl. 13 och 16.

Byggnadsguidningar startar kl 13 och 15. Entré 50 kr. Barn i vuxens sällskap gratis.

Ingen byggnadsguidning vid höhässjning, tröskning, gudstjänst, Konst och Kulturdagarna, midsommar eller landskapsvandringar.

 

ARBETSDAGAR onsdagar jämna veckor kl 14:

19 april

3 maj, 17 maj, 31 maj

14 juni, 28 juni

12 juli, 26 juli

9 aug, 23 aug

6 sept, 20 sept

Sö 15 okt el 22 kl 13        Arbetsdag avslutning m höststädning ute

 

Vägbeskrivning

Sörgården ligger strax söder om Tidan, mitt emellan Skövde och Töreboda. Utmed väg 200 finns en stor, brun turistskylt med texten Vallby Sörgården Kulturreservat.