Kulturreservatet Vallby Sörgården 2018

Vallby Sörgården i Tidan - Skaraborgs enda kulturreservat

Arbetslivsmuseet som skildrar livet på landet för ca 100 år sedan

Va´ rolit att i velle kômma! Stig in i stûva, gôtt fôlk!

Det är länge sedan tiden stannade på Sörgår´n

När andra köpte traktor, täckdikade markerna och drog in vatten, fortsatte Sörgården på gammalt vis. Gården ser idag fortfarande ut som många medelstora familjejordbruk i Västergötlands slättbygder såg ut på1800-talet. Idag är hela gården, med alla sina byggnader och det småskaliga jordbrukslandskapet, bevarad precis som den en gång var. Kvar finns till och med den väl bibehållna inredningen och de ålderdomliga inventarierna.   

Här drevs jordbruket med oxar ända in på 1960-talet

Vallby Sörgården berättar om bondelivet med självhushållning. Nu sjuder det återigen av liv på Sörgården. Höet hässjas, rågen mejas med lie, svarthavren binds till präktiga nekar, linets blå blommor vajar i vinden och ibland bjuder man upp till dans på vägen en lördagskväll, precis som förr. Gamla hantverkstraditioner hålls vid liv. På Sörgården lever dåtiden kvar i nutid.

Vallby genom årtusenden

De kulturhistoriska spåren är många i reservatet. Här finns exempelvis Skövdes enda runsten, väglämningar, stenmurar samt en mängd järnåldersgravar som visar områdets koppling till flydda tider.

Skaraborgs enda kulturreservat

I Sverige finns 43 kulturreservatet. Vallby Sörgården är ett av dessa. Reservatet bildades 2008 för att bevara "ett värdefullt kulturpräglat västgötskt slättlandskap, som utgörs av en ovanligt komplett bibehållen bondgård med ett odlingslandskap präglat av 1800-tal och det tidiga 1900-talet" (Länsstyrelsen 2008).

Gården drivs av den ideella föreningen, Föreningen Vallby Sörgården. Tidanbygdens- och Wäring-Locketorps hembygdsföreningar äger gården gemensamt.

Välkomna att vara med och levandegöra Sörgården!

Det finns sysslor för alla! Vi hjälps åt med trädgårdsskötsel, gräsklippning, byggnadsvård, jordbruk, landskapsvård, stängsling, städning, guidning, byggnadsvård, servering mm.  Har du kunskaper om gamla hantverk och traditioner – tveka inte att höra av dig!

Stöd Sörgården - bli medlem!

Även om du inte har möjlighet att vara med själv, kan du alltid visa ditt stöd ändå. Bli medlem för bara 50 kr per år. Kontakta oss eller betala in till Föreningen Vallby Sörgården bg 393-5376 eller swisha 12 35 14 78 30. Uppge tydligt namn och adress!

Kontaktuppgifter

Du när oss på telefon 0727 485555 eller e-post vallby.sorgarden@gmail.com

 

Välkomna till förr i tiden - nu för tiden!

Det händer på Sörgården - årets program i korthet

 

13 mars

kl. 19

ÅRSMÖTE

Götlunda församlingshem

10 maj

kl. 8.30

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Eva Posth

10-12 maj

kl 12-16

KONST- OCH KULTURDAGAR

 

KAC:s Vårsalong, Sörgårdssoppa med hembakt bröd och kaffe med Tyras kaka

Byggnadsguidning

27 maj

kl. 13

MORS DAGS FIKA

Byggnadsguidning

22 juni

kl. 13

MIDSOMMARFIRANDE

Musik, dans, lekar, fika mm

1 juli

kl. 13

HÖHÄSSJNING

På sjustakahässjor - precis som förr

8 juli

kl. 13

BYGGNADSVÅRD

Med traditionella tekniker och material. Byggnadsguidning

15 juli

kl. 13

HUSAPOTEK OCH KURER

Utställning. Byggnadsguidning

22 juli

kl. 13

KAFFEREP

Vernissage KAC. Byggnadsguidning

29 juli

kl. 13

TEXTIL HANTVERKSDAG

Lin- och ullberedning. Byggnadsguidning

5 aug

kl. 13

ODLING- SJÄLVHUSHÅLL

Grödor, odling och redskap som förr.

Byggnadsguidning

26 aug

kl. 13

ARKEOLOGIDAG

Historisk landskapsvandring

Barnens Sörgård

Gratis aktiviteter och fika för alla skolbarn. Arrangemang i samarbete med Skövde kommun.

1 juli

kl. 13

SÅNGLEKAR OCH RAMSOR

Med Ingela, Lena och Maria

22 juli

kl. 13

PROVA PÅ SERIETECKNING

Med Kulturarbetarcentrum

29 juli

kl. 13

SKAPA AV TEXTIL

Med Vasastans Vävstuga

5 aug

kl. 13

HÄSTSKJUTS

Med Veronica och Zogina

 

·         Program med reservation för ändringar

·         Kaffestugan är öppen alla aktivitetsdagar mellan kl. 13 och 16.

·         Byggnadsguidningar startar kl. 13 och kl. 15. Entré 50 kr. Barn i vuxens sällskap gratis.

·         Ingen byggnadsguidning vid höhässjning, midsommar eller landskapsvandringar.

·         ARBETSDAGAR onsdagar jämna veckor kl 13: 18 april – 19 sept